Coaching is gericht op iemands mogelijkheden, niet op zijn beperkingen

Individuele coaching
Het doel van individuele coaching is om de cliënt inzicht te geven in zijn kwaliteiten, vaardigheden, overtuigingen en belemmeringen om effectiever te kunnen functioneren. Voorbeelden hiervan zijn: loopbaancoaching en persoonlijkheidscoaching.

Ieder traject start met een intakegesprek. Hierna wordt een coachcontract opgesteld, waarin onder andere wordt voorgesteld hoeveel sessies nodig zijn. Als gaande het traject blijkt dat er meer of minder sessies nodig zijn, dan wordt dit in overleg met de cliënt en/of opdrachtgever aangepast.

Verder wordt in het coachcontract de beginsituatie van de cliënt in kaart gebracht, waaruit de coachvraag en doelen worden vastgesteld. Een sessie duurt gemiddeld anderhalf uur waarin wij met verschillende methodieken werken om de doelstellingen te bereiken. Een voorwaarde om coaching te laten slagen, is de bereidheid van de cliënt om op zichzelf te reflecteren. Hierna wordt vastgesteld of beide partijen het coachtraject aan willen gaan. Individuele coaching kan aangevraagd worden door organisaties of door particulieren.

Teamcoaching
Het doel van teamcoaching is het verbeteren van de processen binnen nieuw samengestelde teams of al bestaande teams. We streven naar het verbeteren van de onderlinge samenwerking, communicatie, vaardigheden, competenties, inzicht in kwaliteiten en communicatiepatronen.

In de teamcoaching gaat het om: het inzichtelijk en bewust maken van belemmeringen, blokkades, mogelijkheden en kwaliteiten. Situaties die zich kunnen voordoen binnen teams, zijn: onvoldoende vertrouwen in elkaar, rivaliteit, beperkende overtuigingen die veranderingsprocessen in de weg kunnen staan, ontbreken van gezamenlijke doelen, onvoldoende benutten van de kwaliteiten en mogelijkheden van de individuele teamleden.

Een teamcoachingstraject start met een intake-gesprek met de opdrachtgever. Hierin wordt vastgesteld wat de coachvraag en de doelstellingen zijn. Op basis van dit gesprek wordt een coachcontract opgesteld waarin de werkwijze, het aantal en de duur van de bijeenkomsten is uitgewerkt.

Intervisie
Intervisie is een methode om met collega's of vakgenoten te leren van vragen, problemen en successen uit de dagelijkse werkpraktijk, wat leidt tot effectiever werkgedrag. De deelnemers aan de intervisie zijn medeverantwoordelijk voor het leerproces van de groep.

In de rol van intervisor bieden wij ondersteuning bij het leerproces van de individuen binnen de groep. De intervisor ondersteunt als procesbegeleider de interactie tussen de deelnemers en heeft geen inhoudelijke adviesrol.

Wij bieden verschillende intervisiemethoden. De groepsleden bepalen met elkaar welke intervisiemethode het beste bij hen past. U kunt hierbij denken aan: de incidentmethode, brillen, dilemma's, “probleem onder de loep”, tien stappen methode en dergelijke.
Individuele coaching kan aangevraagd worden door organisaties of door particulieren.

Managementondersteuning
Het doel is de manager te coachen on the job. We geven handvatten en bekijken o.a. met elkaar:
waar knelpunten liggen,
welke mogelijkheden er zijn om het beste uit hun team te halen,
hoe zij hun medewerkers het beste kunnen motiveren.

Zie ook Individuele coaching