Patan is in 2007 ontstaan uit de samenwerking tussen Patricia Ohlsen en Antoinette van der Spiegel. Sinds 2013 is Patricia alleen verder gegaan met Patan. Behalve de samenvoeging van de twee namen is Patan een koningsstad in Nepal. Deze "stad der schoonheid" ligt in de Kathmanduvallei. In de hoge bergpieken van de Himalaya wonen trotse bevolkingsgroepen. Ze staan bekend als krijgshaftige, creatieve en vakkundige lieden.

En dat is wat we met Patan ook willen bewerkstelligen. Door middel van coaching, training en advies helpen we mensen die hoge bergen (knelpunten, dilemma's, belemmerende overtuigingen) te overwinnen, door te werken aan zelfvertrouwen, inzicht en vaardigheden. Daar gebruiken we o.a. creatieve methoden en werkvormen bij en vragen we van de mensen met wie we werken om creatief en buiten kaders te denken, net als de bevolking van Patan. Zo werken we aan een balans in het werk en privéleven en streven we ernaar dat je in je kracht komt te staan.

Daarnaast moet je vakkundig zijn om je te kunnen inzetten voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarvoor is het nodig dat je in gesprek gaat met elkaar en dat er constructief samengewerkt wordt. Met onze trainingen en projecten die we uitvoeren proberen we daar een positieve bijdrage aan te leveren.

Patricia Ohlsen

Patricia Ohlsen (1970) is afgestudeerd als pedagoog aan de Rijkuniversiteit Leiden, opleiding gezinspedagogiek. Ze heeft 5 jaar in de kinderopvang gewerkt, zowel als leidster als leidinggevende. In de tussentijd heeft ze een managementopleiding gevolgd. Vervolgens heeft ze 10 jaar bij JSO, een expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding gewerkt. Daar is ze achtereenvolgens projectleider, regiocoördinator/ trainer preventie kindermishandeling en clustermanager geweest. Na twee jaar e-learningmodules over kindermishandeling en de meldcode te hebben ontwikkeld bij de Augeo Foundation, heeft zij anderhalf jaar gewerkt als Regiocoördinator RAAK (regionale aanpak kindermishandeling) bij de GGD Rotterdam Rijnmond.

In 2007 heeft zij haar opleiding tot beroepscoach afgerond en is haar eigen bureau gestart. In 2014 is zij afgestudeerd als Mediator en in 2015 heeft zij de specialisatie tot familiemediator afgerond.

Ze wordt ingehuurd als beleidsadviseur, trainer en coach door instellingen als gemeenten, GGD, Veilig Thuisorganisaties, jeugdgezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang e.d. Haar expertise ligt in het begeleiden en trainen van teams en individuen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling, huiselijk geweld, loverboys, ongewenste omgangsvormen, communicatie- en samenwerkingsproblemen. Ze is gespecialiseerd in het geven van communicatietrainingen op het gebied van zorgen delen met ouders bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook geeft ze trainingen over het implementeren van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en veiligheid.

Publicaties

  • Ohlsen, P.C. (2012). Kindermishandeling, en dan…. Hoe te signaleren en handelen binnen het Primair Onderwijs, Kluwer.
  • Ohlsen, P.C. en Wostmann, A. (2006). Kindermishandeling, de school een zorg. Kader Primair, 6.
  • Ohlsen, P.C. en Wostmann, A. (2005). Wat nu? Een vermoeden van kindermishandeling. Kader Primair, 9, 20-22.

Portfolio

Opdrachtgevers van Patan.

JSO

The Next Page/Augeo

Rijksuniversiteit Leiden

Stichting JES Rijnland

Dessaur Trainingen

Anja Roosendaal Training, Coaching en Advies

Kruijs Training en advies

Stade Advies

Medilex

Euregionaal Congresbureau

Vulkaan

Albrandswaard

Capelle aan den IJssel

Hellevoetsluis

Krimpen a/d IJssel

Lansingerland

Gouda

Leiden

Rotterdam

WOKK (kinderartsen): Stichting Spoedeisende Hulp voor kinderartsen (SSHK)

GGD HM (jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, forensisch artsen, logopedisten, cb-assistenten, klantcontactcentrum)

GGZ Rivierduinen

Centrum voor Autisme

Kristal

PsyQ Hilversum

Florence Jong (kinderverpleegkundigen)

Activite

WIJdezorg

Zorg-Vuldig (kraamzorg)

De Binnenvest (maatschappelijk werkers en vrijwilligers, dak en thuislozenzorg)

Medisch Centrum Haaglanden (SEH)

HagaAcademie (SEH)

Reinier de Graaf ziekenhuis

Hogeschool Leiden (opleiding verpleegkundigen)

Lange Land ziekenhuis

St Jans Gasthuis Weert

JSO

Medilex (KO)

SZK kinderopvang

2-Samen

Kinderopvang Bijdehand

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude

BSO de Harlekijn

Gastouderbureau Zoetermeer

KPC groep (vertrouwenspersonen)

SPCO Groene Hart (vertrouwenspersonen)

SKVOB (vertrouwenspersonen)

Spijtenburg (PO, VO, MBO in het kader van vertrouwenspersonen)

Spirit basisscholen en OOP (vertrouwenspersonen)

GGD Flevoland (vertrouwenspersonen en directeuren PO en VO)

IVO-Deurne

Medilex (PO, VO)

Basisschool de Paradijsvogel

Basisschool het Podium

Basisschool de Weerklank

PO Blokhuus

Willibrordschool

VNG

Veilig Thuis Hollands Midden

Veilig Thuis Zuid Limburg

Veilig Thuis Noord en Midden Limburg

Veilig Thuis Gelderland Zuid

Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis Zeeland

Veilig Thuis Groningen

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek

Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis Rotterdam

Veilig Thuis Flevoland

Veilig Thuis Midden Brabant

Veilig Thuis Zuid Oost Brabant

Contact

Patan Coaching en Training
Jachtwerf 16
2725 DP Zoetermeer
Patricia Ohlsen
06-12261201
patricia@patan.nu
Uw bericht is verstuurd, dank u wel!