Het kost niets om respectvol met een ander om te gaan.

Mediation

Wat is mediation?
Mediation is een manier van conflict bemiddeling waarbij mensen zelf de oplossingen vinden met behulp van een mediator. Aan de escalatie van een conflict ligt vaak miscommunicatie ten grondslag. Door de communicatie te verbeteren kan het belang van iedere partij helder worden, waarna het voor beide partijen mogelijk wordt om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Lees Meer
Familie Mediation

Wat is familie-mediation?
Als partners scheiden, gaan zij een moeilijke fase tegemoet. Verdriet, boosheid en onzekerheid over de toekomst zijn aan orde van de dag. Als partners ook ouders zijn en uit elkaar gaan, dan scheiden de kinderen mee. Voor kinderen is deze gebeurtenis zeker zo complex en pijnlijk als voor hun ouders en bepalend voor hun verdere ontwikkeling in het leven.

Lees Meer