Het kost niets om respectvol met een ander om te gaan.

Mediation

Mediation is een manier van conflict bemiddeling waarbij mensen zelf de oplossingen vinden met behulp van een mediator. Aan de escalatie van een conflict ligt vaak miscommunicatie ten grondslag. Door de communicatie te verbeteren kan het belang van iedere partij helder worden, waarna het voor beide partijen mogelijk wordt om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Het mediationproces
Het mediationproces bestaat uit een aantal gesprekken. Eén gesprek duurt gemiddeld 1,5 á 2 uur.

De intake
In dit gesprek legt de mediator uit wat mediation is en beoordeelt of de kwestie geschikt is om met behulp van mediation op te lossen. Daarnaast wordt vastgesteld wie de benodigde deelnemers zijn en of zij bereid zijn om zich in te zetten om een oplossing te vinden die in wederzijds belang is. In dit gesprek wordt een mediationovereenkomst ondertekend waarin afspraken staan over de procedure, zoals de kwestie (het conflict), geheimhouding, vrijwilligheid, neutraliteit, onpartijdigheid e.d.

Exploratiefase
In deze fase begeleidt de mediator beide partijen om inzicht te krijgen in het conflict en de standpunten. Daarnaast worden de belangen en behoeften geïnventariseerd en emoties en spanningen bij partijen verminderd, waardoor er ruimte komt om naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars behoeften. Hierdoor kunnen partijen zich weer op de toekomst richten.

Onderhandelingsfase
Beide partijen zoeken door middel van brainstormen naar allerlei mogelijke opties om het conflict op te lossen. Hierbij wordt rekening gehouden met wederzijdse belangen. Door met elkaar te onderhandelen beslissen partijen wat de beste oplossing is voor hun conflict.

Besluitvormingsfase
Alle gemaakte afspraken en oplossingen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt getekend.

Wanneer kiest u voor mediation?
  • U wilt graag de oplossing in eigen hand houden en niet gebonden zijn aan juridische oplossingen en oplossingen die worden opgedrongen
  • U bent bereid om samen met de andere partij in overleg te gaan en tot een oplossing te komen die gezamenlijk gedragen is en daardoor vaak duurzamer is
  • U wilt of moet de relatie met de andere partij goed houden of goed afsluiten, bijvoorbeeld vanwege het contact met uw kinderen of omdat u blijft samenwerken
  • U vindt het lastig om met de andere partij te communiceren, maar u ziethet conflict wel graag opgelost
  • Het mediationproces verloopt sneller en is vaak goedkoper dan een juridische procedure
  • U vooral in oplossingen wil denken, dus vooral kijkt naar de toekomst