Je kunt de situatie niet altijd beïnvloeden, maar wel HOE je er mee omgaat.

Communicatie Training

Confronteren met behoud van relatie
Vanaf juli 2013 is het verplicht om volgens de Meldcode te werken. In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur stap 3 van de meldcode: het voeren van gesprekken met ouders/cliënten over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld.

Lees Meer
Meldcode

Werken met de meldcode
In deze workshop staat het werken met de meldcode centraal. U weet wat het doel is van de verplichte meldcode, u kent de stappen van de meldcode en weet hoe te handelen bij het waarnemen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. U krijgt meer kennis en inzicht in verschillende vormen, aard en omvang van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast oefent u met doorlopen van de stappen van de meldcode aan de hand van casuïstiek.

Lees Meer

Scholing Veilig Thuis

Deze training bestaat uit 5 dagen en is geaccrediteerd door de SKJ.

Lees Meer
Training presenteren

Deze training gaat over de ins en outs bij het geven van een groepsvoorlichting.
Doelgroep: JGZ verpleegkundigen, AGZ (beleidsadviseurs, artsen etc.)

Lees Meer

Omgaan met klachten voor vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen kunnen klachten over zeer diverse onderwerpen krijgen. Deze training gaat in op het omgaan met klachten over seksuele intimidatie, pesten, agressie, racisme en discriminatie. De klachtenregeling, gedragscode ongewenst gedrag en de schoolregels worden besproken...

Lees Meer
Teamtraining

Teamtraining richt zich op het aanleren van vaardigheden die de kwaliteit van het functioneren van teams verbetert. Onze trainingen sluiten aan op de doelstellingen van de organisatie, waardoor de effectiviteit wordt vergroot.

Lees Meer
Training Aanpak Kindermishandeling (THG)

In 3 bijeenkomsten worden deelnemers vaardigheden aangeleerd in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling, omgaan met waarden en normen, dilemma's, handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, juridische aspecten een gespreksvaardigheden over het aankaarten van je zorg met ouders.

Lees Meer
Training GIZ methodiek

Deze training wordt gegeven in samenwerking met de stichting GIZ- Methodiek.

Lees Meer
Training aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties voor lokale wijkteams

Module 1 Basiskennis huiselijk geweld en kindermishandeling
Tijdens dit dagdeel wordt ingegaan op kindermishandeling en partnergeweld. Aard, omvang, signalen, risicofactoren en de mogelijke aanpak worden besproken. In deze module wordt ook ingegaan op de emoties van de betrokkenen en van de medewerker zelf. Er wordt...

Lees Meer